Üldtingimused

Veebilehe www.astrec.com omanik on
Astrec Baltic OÜ (registrikood 10502091, käibemaksukohustuslase nr EE100578869), asukohaga Vana Tartu mnt 79A, 75312, Peetri, Rae vald, Eesti.

Käesolevad Müügitingimused kehtivad ainult eraklientidele. Ärikliendi õigused on kaitstud vähemalt seadusega ettenähtud viisil. Palun küsige täpsemaid tingimusi.

Meie veebilehel (astrec.com) olevad tootekirjeldused ei ole õiguslikult siduvad, vaid ainult kuvavad näitlikult osa Meie tootevalikust. Esitades tellimuse meie veebilehe kaudu, sõlmitakse teiega eraldi müügileping tellimuskinnituse või vastava teate vormis.

Taganemisõigus

Teil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjust avaldamata. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil te kauba füüsiliselt enda käsutusse saite. Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda, saates sellekohase teate e-postiga.

Taganemisõiguse kasutamine

Lepingust taganemise korral, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, välja arvatud tarnekulud, hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate saamisest. Kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti teostatakse hüvitamine sama makseviisiga, mida kasutasite esialgse tehingu puhul. Igal juhul ei teki teil sellise hüvitamise tõttu mingeid tasusid. Me võime hüvitamise edasi lükata, kuni oleme kauba tagasi oma valdusesse saanud. Teil tuleb kaup meile tagasi saata ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatate meile oma lepingust taganemisest. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb teil endal kanda. Te vastutate ainult kauba mis tahes väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba käitlemisest, välja arvatud see, mis on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Erandid taganemisõigusest

Taganemisõigust ei saa kohaldata järgmistel juhtudel:
a) teenuslepingud pärast teenuse täielikku osutamist, kui teenuse osutamine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja kinnitusega, et ta kaotab taganemisõiguse, kui kaupleja on lepingu täielikult täitnud;
b) kaubad, mis on valmistatud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele või on selgelt isikustatud;
c) kaubad, mis võivad kiiresti rikneda või aeguda;
d) suletud kaubad, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse või hügieeniga seotud põhjustel ja millede suletud pakendid on peale tarnimist avatud;
e) kaubad, mis pärast tarnimist on vastavalt nende laadile lahutamatult ühendatud muude seadmete või esemetega;
f) pitseeritud audio- või videosalvestiste samuti arvutitarkvara tarned, mis on avatud peale tarnimist;
g) ajalehe, perioodika väljaande või ajakirja tarne, välja arvatud selliste väljaannete tellimislepingud;
h) digitaalne infosisu, mida ei anta üle füüsilisel andmekandjal, kui teenuse osutamine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja tema kinnitusel, et ta kaotab sellega oma taganemisõiguse.

Tarne- ja saatmiskulud

Ülemaailmne saatmine
Me võtame vastu tellimusi üle kogu maailma ja saadame need, kui saame teilt selge, üheselt mõistetava tarneaadressi. Kõik transpordikahjud on meie poolt kindlustatud. Juhtime tähelepanu sellele, et võivad tekkida tollimaksud, maksud, impordimaksud, ladustamistasud, vahetuskursid, valuutakursi vahed või muud kulud ning me ei saa neid eelnevalt hinnata ega kindlaks määrata. Sellise tasu eest vastutab saaja, kes on kohustatud tasuma kõik tekkinud kulud. Saatmise ebaõnnestumisel kauba tellija süül on tagastuskulud samuti kohustatud tasuma ka tellija. Toll skaneerib saadetisi kontrollimiseks. Kulude, tollivormistuse aegade jms kohta lisateabe saamiseks võtke palun ühendust kohaliku tolliasutusega. Mõne riigi toll nõuab enne kauba saadetise vabastamist kauba importijalt/kaubasaajalt eritõendit kauba identifitseerimiseks. Kauba importija/kaubasaajana võite kasutada identifitseerimisnumbrit, nt riiklikku identifitseerimisnumbrit, CPF-koodi või maksunumbrit. Me ei ole kohustatud väljastama teile või tolliasutustele tarnija deklaratsiooni ja/või ekspordideklaratsiooni ega hankima seda oma hankijatelt. Juhime tähelepanu sellele, et me ei saa mõjutada transpordi kestvust kauba vedajate poolt ning ei saa tagada saadetiste täielikku jälgimist. Rahvusvaheliste saadetiste suhtes teatud riikidesse kehtivad tarnepiirangud ja kõiki kaupu ei tohi saata kõikidesse riikidesse. Teie vastutate selle eest, et tooteid saaks seaduslikult sihtriiki importida. Paljudel juhtudel ei ole “uksest-ukseni” teenus hinna sees ja võib-olla peate kauba terminalist vastu võtma. Me ei vastuta täiendavate veokulude eest.

Saatmiskulu

Saatmiskulud näidatakse tellimuse kinnitusel.

Garantii

Garantiiaeg kõigi toodete puhul on kaks aastat alates ostukuupäevast. See kuupäev on märgitud toote eest esitatud arvel või garantiikaardil. Juhul, kui tarnitud tootel on tõendeid materjali- või tootmisdefektide kohta, sealhulgas võimalikust transpordikahjustusest, teatage sellistest probleemidest meile või veoteenuse pakkujale, kes teile kauba kätte toimetas. Palun kinnitage veosekahjustuste raport kirjalikult. Rikke korral võtke meiega kohe ühendust e-posti või telefoni teel. Te peate andma meile defekti lühikirjelduse ja me juhendame teid, kuidas defektset eset meile toimetada. Kui toodet ei ole võimalik mõistliku aja jooksul parandada, võite nõuda selle asendamist. Jätame endale õiguse mitte asendada toodet, mis väidetavalt on defektne, kuni on kinnitatud, et rike ei tulene ebaõigest kasutamisest või paigaldamisest. Garantii ei kata elektrilisi või mehaanilisi kahjustusi, mis tulenevad väärkasutusest või kuritarvitamisest, mõistliku hoolikuse puudumisest, vääramatust jõust või loodusjõududest või volitamata teeninduskeskuste ebapiisavast remondist. Remonditöödele kehtib kuuekuuline piiratud garantii. Tavapärasest kasutusest tingitud akude ja patareide, samuti osade kulumist ei loeta garantiijuhtumiks.

Pakkumised

Pakume teenuseid ja tooteid ainult nende müügitingimuste alusel. Pakkumised ei ole siduvad ja on ilma kohustuseta tarnida. Tooteid laos ei broneerita ja neile kehtib eesmüügiõigus. Samuti võib osutuda vajalikuks muuta kohaletoimetamise viise. Meie veebilehel kuvatud artiklite pildid, mõõtmised, kaalud ja omadused on tehtud tarnijatelt ja tootjatelt saadud teabe põhjal, kuid ilma garantii ja vastutuseta esitatud teabe täpsuse, täielikkuse või täpsuse suhtes. Tootjatel on õigus teha muudatusi toodete konstruktsioonis, mõõtmetes, kaalus, vormis ja teostuses.

Hinnad

Kõik meie hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu (KM) või vastavat märget käibemaksu kohta. Kohaletoimetamise tasud ja lisatasud on näidatud kassas või meie pakkumise/tellimuse kinnituses. Väljaspool ELi asuvatele riikidesse tarnimisele käibemaksu ei lisata.

Tarnimine

Tarnime kuni kaup on saadaval. Juhul kui kauba hankimine pole võimalik, ei saa me seda tarnida. Kui kauba tarnimine pole võimalik, teavitame teid sellest koheselt. Meie laos on üldjuhul vaid väikesed kogused või isegi üksikud eksemplarid. Juhul, kui me ei suuda kaupa või teenust pakkuda, jätame selgesõnaliselt endale õiguse tarnimisest keelduda ning teenust mitte osutada. Juba arveldatud maksed tagastatakse kohe.

Maksed

Aktsepteeritud makseviisid lepitakse kokku. Jätame endale õiguse kasutada erinevates olukordades erinevaid makseviise.

Kaupade omandiõigus

Tarnitud esemed jäävad meie omandisse, kuni makse on täies ulatuses laekunud meie kontole.

Vaidlused ja kaebused

Kõik ostja poolt meie kohta esitatud kaebused tuleb saata e-posti aadressile astrec@astrec.com või esitada helistades. Kui me ei suuda vaidlust kokkuleppe korras lahendada, võib ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetluseeskirjad saate läbi vaadata ja esitada kaebuse https://www.komisjon.ee . Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama ostja ja müüja vahelisest lepingust tulenevaid vaidlusi. Vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjoni poolt on ostjale tasuta. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu vaidluste lahendamise organite poole https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Privaatsus

Teie privaatsust on selgitatud privaatsustingimustes.

Kohaldatav õigus

On Eesti Vabariigi õigus ja vaidlused alluvad Eesti kohtute ainupädevusse.

Astrec Baltic OÜ Tallinn, 1. juuli 2022